Filtrační pytle jsou vyrobeny z materiálu třídy filtrace G2-G3, odpovídají všem požárním předpisům EU (DIN 53438-F1). Použití: v lakovacích boxech jako filtrace před aktivním uhlím, nebo výstupní filtrace odsávacího agregátu. Zhotovují se v různých rozměrech – dle požadavku zákazníka.

Technická data
Třída filtrace dle EN 779 G2 G3
Průměrný stupeň separace 76% 86%
Rychlost proudění vzduchu 2m/s 1,5m/s
Počáteční rozdíl tlaku vzduchu 18 Pa 24 Pa
Konečný rozdíl tlaku vzduchu 125 Pa 250 Pa
Množství zachyceného prachu 450 g/m2 600 g/m2
Teplotní odolnost do 100° do 100°
Relativní vlhkost do 100% do 100%
Likvidace po použití spalování ekologické skládkování spalování ekologické skládkování