Syntetické kapsové filtry G3-F5 (tepelně svařované)

Filtrační třída EN779

Provedení – filtry jsou zhotoveny z velice jemných nelámavých polyesterových vláken které nejsou zdraví škodlivé a nezatěžují životní prostředí. Kapsy jsou svařeny moderní technologií tak, aby byly tuhé a neprosakovaly. Provedení svařovaných švů zajišťuje využití celé hloubky filtru, umožňuje uložení velkého množství prachu a zajišťuje velmi dlouhou životnost. Svařované kapsy jsou velmi vhodné pro problematické provozní podmínky, jako např. proměnlivá rychlost průtoku vzdušniny nebo vzduchové turbulence

Rámeček:
– plastový (výška rámu 25 mm, zcela spalitelný)
– z pozinkovaného plechu (výška rámu 20 mm nebo 25 mm)

Likvidace:
– ekologické spalování nebo skládkování

všechny standardní velikosti – svařované
všechny speciální velikosti – šité
všechny velikosti jsou k dostání s plastovými nebo kovovými rámy
na žádost je F5 k dostání také s médiem ze skelného vlákna

Vysokou kvalitu výrobního procesu filtračních médií zajišťuje průběžná kontrola výrobků pomocí dvojice zkušebních stojanů PALAS umístěných přímo u výrobní linky.

Technická data*
Třída filtrace G3 G4 F5
Objemové množ. vzduchu ( m3/h ) 3400 3400 3400
Počáteční tlaková ztráta ( Pa ) 46 55 72
Střední stupeň odloučení Am (%) 83 91 93
Střední stupeň účinnosti Em (%) 43
Množství zadrženého prachu ( g ) 1030 760 560
Koncová tlaková ztráta ( Pa ) 250 250 450

*Technická data jsou platná pro filtr o rozměrech : 592 x 592 x 600 / 6 kapes.