MYČKA STŘÍKACÍCH PISTOLÍ typ SUPER – pro ruční čištění pomocí rozpouštědla

Myčka stříkacích pistolí typ Super je čisticí zařízení, které je určeno pro ruční čištění stříkacích pistolí a různých dílů. Je velmi užitečné pro zkoušení barev a významně šetří čas a materiály. Zařízení je vybaveno jednou rozprašovací tryskou a dvěma čerpadly, která nasávají znečištěné a čisté rozpouštědlo z bubnů zabudovaných ve spodní části myčky. VOLITELNĚ: Na potrubí pro odvod par je možno namontovat filtr s aktivním uhlím tak, aby se zcela vyloučily částice znečišťujících plynů: výrobek č. 189.

Technické údaje
Váha kg. 40
Rozměry mm. 630x630x1300h
Odtah mm 150
Pohon pneumatický
Tlak vzduchu min. 6 – maximální 10 baru

AUTOMATICKÁ MYČKA – pro automatické a ruční čištění pomocí rozpouštědla

Tato myčka, která má zmenšené rozměry, má velkou kapacitu v čištění stříkacích pistolí uvnitř i zvenku. Membránové čerpadlo nasává čisticí rozpouštědlo z nádrží umístěných ve spodní části stroje. V nabídce jsou tři typy: Výrobek č. 173-A. Tato myčka je vybavena membránovým čerpadlem, které je ovládáno dvoupolohovým spínačem. Stroj nemá žádný dolní kontrolní otvor, nosnou desku a odsávač par. Instalace je pouze do místností vybavených systémem nuceného odsávání. Výrobek č. 173-B. Tato myčka je vybavena odsávačem, vnější nosnou deskou pro pistole a spodním kontrolním otvorem. Zařízení má rovněž membránové čerpadlo řízené časovým spínačem pro automatické čištění, hubici a hadici na stlačený vzduch pro konečné ruční čištění a pro drobné stříkací práce. Výrobek 173-C: Tato myčka je vybavena stejně jako výrobek č. 173-B a má přídavné membránové čerpadlo pro konečné automatické proplachování.

Technické údaje
Váha kg. 40
Rozměry mm. 630x630x1300h
Odtah mm 150
Pohon pneumatický
Tlak vzduchu min. 6 – maximální 10 baru

MYČKA S VODNÍ SPRCHOU typ MINI – pro manuální odstranění vodové barvy

Myčka s vodní sprchou typ MINI je ovládána pneumaticky. Jedná se o malé a nákladově účinné zařízení pro ruční odstranění barev na bázi vody ze stříkacích pistolí a malých předmětů. Nástroje umístěné na přední části usnadňují používání myčky. Myčka s vodní sprchou je vybavena rozprašovačem a malým čerpadlem, které odebírá čistou vodu ze zásobníku umístěného ve spodní části zařízení a druhým rozprašovačem pro konečné umývání, jenž je připojen k hlavnímu přívodu vody společnosti. Foukací tryska následně očistí a osuší stříkací pistole a čištěné díly. ODDĚLOVÁNÍ BARVY A VODY: Propírací nádrž z nerezové oceli má vnitřní systém, který směšuje znečištěnou vodu s vločkovým práškem. Voda a usazeniny sražené barvy jsou potom vypuštěny ventilem do předfiltru a pytlového filtru, kde jsou oddělovány pevné částice od kapek vody. Přefiltrovanou vodu je možno opětovně použít pro umývání.

Technické údaje
Váha kg. 44
Rozměry mm. 450x660x1340h
Pohon pneumatický
Tlak vzduchu min. 6 – maximální 10 baru

MYČKA STŘÍKACÍCH PISTOLÍ typ BEST – pro automatické a ruční čištění pomocí rozpouštědla nebo vody

Myčka stříkacích pistolí typ BEST je určena pro čištění pomocí rozpouštědla nebo vody. Patentovaný čisticí systém „Rosa“ zamezuje, aby rozpouštědlo proniklo do vzduchové hadice stříkací pistole, i v situaci, kdy je namontován tlakoměr. Jsme pyšní na to, že můžeme uvést nejlepší způsob čištění stříkacích pistolí: myčku stříkacích pistolí typ BEST – výsledek více než dvaceti roků práce, zkušeností a výzkumu. Zásluhou nových čerpadel firmy Rosauto a uspořádání vnitřních dílů myčky je možno současně čistit dvě stříkací pistole, jakož i rozebranou hubici, bubny na barvu, míchacích tyče a filtry na barvu, vše s vynikajícími výsledky a značně sníženým množstvím čisticího prostředku. Pro účely předběžného čistění nebo ručního oplachování lze použít pracovní plochu nezávisle na automatické myčce. Kromě toho vynikající nasávání umožňuje drobné rozprašování a zkoušení barev. U této sprchové myčky je možnost kombinace (i později) s destilátorem dodávaným firmou Rosauto pro postupné čištění a destilaci. Myčka stříkacích pistolí typ BEST je dodávána v pěti variantách: Výrobek č. 180-A: Myčka je dodávána s membránovým vzduchovým čerpadlem, časovým spínačem, regulátorem tlaku, čerpadlem a rozprašovací tryskou pro konečné ruční oplachování. Výrobek 180-B: Myčka je dodávána s dvěma membránovými vzduchovými čerpadly: jedno čerpadlo je určeno pro běžné čištění a druhé čerpadlo je pro automatické konečné čištění. Myčka je navíc vybavena časovým spínačem, regulátorem tlaku, dvěma čerpadly a rozprašovací tryskou pro předběžné čistění a ruční konečné oplachování, jakož i bubnem s rozpouštědlem a držákem štětců. Výrobek č.180-C: Kromě příslušenství, která mají předcházející provedení, je tento model vybaven speciálním časovým spínačem, který ovládá plně automaticky dvě membránová čerpadla, jež postupně nejprve očistí a následně provedou konečné opláchnutí za použití velmi malého množství čistého čistícího prostředku. Výrobky č. 180-B a 180-C jsou také k dispozici v provedení z nerezové oceli AISI 304 a mají označení 180-BX a 180-CX. DOSTUPNÉ VOLBY: K mytí stříkacích pistolí, které byly použity pro barvy na bázi vody, je k dispozici souprava pro použití uvnitř sprchové myčky za účelem oddělení barvy a vody. V soupravě nechybí předfiltr a pytlový filtr: výrobek č. 110. Na potrubí pro odvod par je možno namontovat filtr s aktivním uhlím tak, aby se zcela vyloučily částice znečišťujících plynů: výrobek č. 189.

Technické údaje
Váha kg. 74
Rozměry mm. 710x690x1500
Velikost umývacího prostoru mm. 300x500x320
Odtah mm 150
Pohon pneumatický
Tlak vzduchu min. 6 – maximální 10 baru

 

PNEUMATICKÝ LIS – pro drcení plechovek až do objemu 30 litrů

Pneumatický lis pro drcení plechovek má dvojité bezpečnostní zařízení proti nedovolené manipulaci a může drtit ocelové plechovky různých velikostí až do obsahu 30 litrů. Plechovky musejí být otevřené a zcela vyprázdněné. Lis může značně snížit rozměry plechovek, které se pak snadno likvidují.

Technické údaje
Váha kg. 95
Vnější rozměry mm. 500x450x1780
Rozměr otvoru pro vkládání mm. 370x350x580
Tlak pístu 8 baru – 1600 kg

PNEUMATICKÝ LIS JOLLY – pro drcení plechovek a pro balení

Lis „Jolly“ je strojním zařízením, které balí odpadní papír, lepenku a ostatní relativně poddajné materiály. Značným způsobem snižuje objem odpadů a zjednodušuje ruční vázání a odstraňování odpadu. Protože balený odpad má malou hmotnost, je možno s ním snadno ručně manipulovat. S jednotkou je dodávána speciální stolice. Když se tato stolice umístí do lisu, může lis drtit veškeré použité plechovky až do maximálního průměru 30.

Technické údaje
Váha kg. 200
Vnější rozměr mm. 840x500x1660h
Rozměr otvoru pro vkládání mm. 720×310
Vnitřní rozměr mm. 700x450x770h
Tlak pístu 8 baru – 980 kg
Váha balení kg. 30 ÷ 35